Afspraken voor deelname

Onze wedstrijden worden georganiseerd door zeilers voor zeilers. Wedstrijdzeilen
Lauwersoog is dan ook geen formele organisatie maar we willen wel graag de volgende
afspraken maken om veiligheid en aansprakelijkheid te garanderen.
Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd gaan wij ervan uit dat je kennis hebt genomen
van onderstaande afspraken en hiernaar handelt.

 • Schippers zijn ten allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar boot
  en bemanning, zowel vooraf, tijdens en na de wedstrijden.
 • Deelname aan de wedstrijden geschiedt volledig voor eigen risico van de
  deelnemende schippers en hun bemanning.
 • De veiligheidsuitrusting van het deelnemende schip valt uitsluitend onder de
  verantwoording van de betreffende schipper.
  Tijdens de wedstrijd dragen alle bemanningsleden verplicht een zwemvest. De NL vlag wordt tijdens de wedstrijd niet gevoerd.
 • De initiatiefnemers van Wedstrijdzeilen Lauwersoog aanvaarden geen enkele
  aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, persoonlijk letsel daarbij
  inbegrepen, welke direct of indirect zijn ontstaan voor, tijdens of na de wedstrijden.
 • De schipper van het deelnemende schip dient zich voor het varen van de wedstrijd
  ervan te vergewissen dat schade ontstaan bij het varen van de wedstrijden verzekerd
  is, zowel schade ontstaan aan zijn eigen schip, als schade toegebracht aan derden.

Gebruik naam en beeldmateriaal

Tijdens onze wedstrijden maken we foto’s en video’s die we gebruiken op onze website en/of
social media. Als je deelneemt gaan we ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen gebruik van
deze beelden. Daarnaast worden er wedstrijdverslagen gepubliceerd op onze website waarin
namen en/of scheepsnamen gebruikt worden. Heb je bezwaar tegen gebruik van je naam
en/of beeldmateriaal? Geef dit dan tijdig aan en wij houden hier uiteraard rekening mee.