Wedstrijdzeilen Lauwersoog: hoe werkt het?

Zes enthousiaste zeilers hebben een aantal jaren geleden een collectief gevormd om wedstrijdzeilen te organiseren.

Ons uitgangspunt is dat we alle zes ook zelf heel graag wedstrijden zeilen. Dat vinden we leuk. We houden niet van gedoe en toekijken. Dat betekent dat je vooraf en na de wedstrijd alles geregeld moet hebben, zodat iedereen zonder zorgen kan zeilen.

In plaats van een traditionele organisatie met een startschip en een wedstrijdleider die toezicht houdt, kiezen wij voor eenvoud en eigen verantwoordelijkheid. De organisatie voor, tijdens en na de wedstrijd is vooral digitaal. We maken gebruik van onze website en een Wedstrijdapp. Op onze website staan de wedstrijdkalender en alle wedstrijdkaartjes. Alle communicatie naar en van de deelnemers gaat via onze Wedstrijdapp.

Een van ons is wedstrijdleider en geeft voor de wedstrijd – afhankelijk van de windrichting – aan welke kaart en welke route er gevaren gaat worden. De startlijn en starttijd staan op iedere kaart. De tijd is GPS- tijd, dus iedere deelnemer start op die aangegeven tijd. De route en de manier van finishen staan ook op de kaart. Na het passeren van de finishlijn verstuurd ieder schipper via de Wedstrijdapp de gevraagde finishgegevens.

Tijdens de nazit, berekent een van ons de uitslag en stuurt die naar de wedstrijdleider. Die publiceert de uitslag op de Wedstrijdapp. We gaan er van uit dat alle zeilers bekend zijn met de Regels voor het Wedstrijdzeilen. Maar we zijn realistisch en weten dat dit niet altijd het geval is. Daarom zeggen we: vaar veilig, voorkom schade en wijk ook uit als je voorrang hebt. Wij hebben geen protestcommissie. De zeilers lossen onderling een conflict op. Komen zij er niet uit, dan is het eindoordeel aan de wedstrijdleider.

SW- rating

Onze wedstrijden worden gevaren door heel verschillende boten, van wedstrijdjachten tot toerbakken, grote en kleine schepen. Om een evenwichtige competitie en uitslag te krijgen, hanteren we het SW- rating systeem. De rating is een tijdscorrectie op de gezeilde tijd van een parcours. De gecorrigeerde tijd wordt gebruikt om de prestaties van verschillende zeilboten min of meer te vergelijken onder gelijke omstandigheden. De lijst van SW- getallen wordt jaarlijks bijgewerkt met empirische gegevens van diverse wedstrijden. Een van ons beheert het SW- systeem en als collectief kunnen we het systeem aanpassen als we dat nodig achten.

We doen dit nu een paar jaar. We genieten zelf van iedere wedstrijd en zien dat het werkt. Ons uitgangspunt is en blijft “KEEP IT SIMPLE”. Gewoon lekker wedstrijden zeilen, een fijne sfeer en altijd een gezellige nazit.