‘De Uilenbokaal’, nachtwedstrijd op het Lauwersmeer


Evenementgegevens


Zaterdag 31 augustus 2024

Download de routekaart: Nachtwedstrijd 2024

De baan is een ronde om 3 boeien, tegen de wijzers van de klok in. De deelnemers varen het grootste deel van de wedstrijd met alleen het licht van de volle maan. De
boeien die verplicht gerond moeten worden en boei Kite-La8, zijn door de wedstrijdcommissie verlicht.

Briefing direct voorafgaand aan de wedstrijd om 19:30 uur. De plaats van de briefing wordt bekend gemaakt in de Whatsapp groep ‘Lauwersoog wedstrijden’. Voor zeilers uit een andere haven worden de belangrijkste punten uit de briefing om 20:00 in de Whatsapp groep geplaatst

Starttijd 20:30 GPS-tijd. ( 31 augustus is het volle maan)
Start- en finishlijn (rode lijn) tussen Kite-La7 en Kite-La8.
Boeien verplicht BB ronden (tegen de klok in):
▪ Vo16-B1 (1e boei na de start)
▪ Kite-La5
▪ Kite-La7

➢ Bij meerdere ronden tussendoor de startlijn passeren.
➢ Alle boeien die niet in de route staan genoemd, moeten in de vaargeul gepasseerd worden.

Finish zo snel mogelijk ná 00:00u. Uiterste finishtijd 01:00 uur. Te vroeg finishen (dwz: vóór 01:00 uur) levert een DSQ op. Deelnemers moeten in de laatste ronde de afweging maken tussen even wachten voor de finishlijn, of nog een extra ronde zeilen in de hoop de gemiddelde rondetijd te verbeteren.

Finishtijd en aantal ronden zelf noteren en samen met solo/niet solo, gebruikte voorzeil, gebruikte speciale voorzeil, doorgeven in de WhatsApp groep.

Nazit: de plaats van de nazit wordt bekend gemaakt in de Whatsapp groep.
Deelname €10,- per schip, te voldoen via Tikkie.

Deelname aan de wedstrijden van ‘Wedstrijdzeilen Lauwersoog’ vindt plaats onder erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van alle deelnemers. De afspraken voor deelname staan op de website: https://wedstrijdzeilenlauwersoog.nl/afspraken-voor-deelname/